ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ

χρειαζεστε βοηθεια?

+30-215-52-02-687Ωράριο Λειτουργίας: 9πμ-5μμ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τρέχουσα νομοθεσία για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων

 

Τρέχουσα νομοθεσία για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων

 ΚΥΑ 50910/2727/2003

Νομοθεσία για τη διαχείριση αστικών λυμάτων

Η Διαχείριση των αστικών λυμάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/EOK «για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ. Στην Ελλάδα η εν λόγω οδηγία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997) με τίτλο ''Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων''.

Για περισσοτερες πληροφοριες www.ypeka.gr