ΠΡΟΦΙΛ

Η BIORECYCLING Ltd ιδρύθηκε το 2008 παρέχοντας υπηρεσίες στον Τομέα Διαχείρισης Μη Επικινδύνων και Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων, καλύπτοντας έναν αρκετά μεγάλο αριθμό κωδικών διαχείρισης, όπως αυτοί περιγράφονται στην ΚΥΑ 1909Β/2003 και 13588/725/2006, και πάντα με γνώμονα τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 1069/2009.

Η BIORECYCLING Ltd, έχοντας όραμα να είναι η πρώτη επιλογή στη σκέψη των πελατών-συνεργατών της, βασίζεται στην ποιότητα των υπηρεσιών της παρέχοντας την απαιτούμενη:

 • Eξειδίκευση
 • Aξιοπιστία
 • Άμεση ανταπόκριση
   

Με στόχο την επίτευξη της Αποστολής της, η οποία είναι η υποστήριξη των απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών της, έχοντας στη φαρέτρα της την ποιότητα των υπηρεσιών της, οι οποίες συνάδουν με τις τρέχουσες Ευρωπαϊκές και Εθνικές νομοθετικές διαδικασίες.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων

 

ΑΔΑ : ΒΙΡΧΟ-ΞΞΡ

 

Βεβαίωση διασυνοριακής μεταφοράς

 

Άδειες διαχείρισης μη-επικινδύνων αποβλήτων

 

Διαθέτουμε άδειες για τις περιοχές

 • ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΚΡΗΤΗΣ

Μπορείτε να δείτε τις άδειες μας στον ιστοτοπό https://diavgeia.gov.gr πληκτρολογώντας την επωνυμία της επιχείρησης στην αναζήτηση.

 

Άδειες διαχείρισης λυμάτων

Αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης

Διαθέτουμε άδειες για τις περιοχές

 • ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τρέχουσα νομοθεσία για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων

 

Τρέχουσα νομοθεσία για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων

 ΚΥΑ 50910/2727/2003

Νομοθεσία για τη διαχείριση αστικών λυμάτων

Η Διαχείριση των αστικών λυμάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/EOK «για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ. Στην Ελλάδα η εν λόγω οδηγία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997) με τίτλο ''Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων''.

Για περισσοτερες πληροφοριες www.ypeka.gr

Εγκαταστάσεις Εταιρείας

Κεντρικά γραφεία

Βασ. Αλεξάνδρου 65, 12131, Περιστέρι, Αθήνα

Γραφεία Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος

Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3,26226, Πάτρα

Στόλος εταιρείας

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα  ιδιόκτητο στόλο για τη μεταφορά των ΖΥΠ και  για τη μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων.

Έχει συνεργασία με αδειοδοτημένους μεταφορείς για την εγχώρια αγορά των ΖΥΠ, αλλά και για την διασυνοριακή μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων και των φωτοβολταϊκών πλασίων .

Eταιρική κοινωνική ευθύνη

Η BIORECYCLING στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχει αναλάβει να τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας και την υποστήριξη υπηρεσιών IT Consulting, της Μονάδας Εφηβικής Υγείας, της Β' Παιδιατρικής Κλινικής, του Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού.