Τα φυτικά υποπροϊόντα είναι τα υπολείμματα που προκύπτουν από την μεταποίηση ενός φυτικού προϊόντος σε ένα άλλο προϊόν. Στην ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αξιοποιούμε τα φυτικά υποπροϊόντα για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και την παραγωγή ενέργειας.